همکاری با پروژه های دانشجویی

همکاری در انجام پروژه های دانشجویی با داشتن فریلنسرهای از دانشگاهای سراسر کشور شما می توانید از طریق ثبت سفارش انجام پروژه های دانشجویی، انجام پروژهای مهندسی، طراحی وب سایت، برنامه نویسی، انجام پروژه پاورپوینت، انجام پروژه gis و…. را به ما بسپارید ما با داشتن بهترین فریلنسرها از معتبر ترین دانشگاه های سراسر کشور پروژه های شما را با بالاترین کیفیت وبهترین قیمت انجام می دهیم.

ثبت سفارش وبررسی آن

بعد از اعتماد شما و سپردن انجام پروژه خود به گروه ما پروژه شما برای فریلنسرهای مرتبط با پروژه فرستاده می شود.بعد از بررسی پروژه وارائه قیمت از طرف فریلنسرها بهترین فریلنسرها وبهترین قیمت ها را به شما اطلاع میدهیم تا فریلنسر پروژه خود را انتخاب کنید. این پروسه با توجه به وقت شما بین 1 ساعت تا 24ساعت متغیر است.

شروع انجام پروژه

برای شروع کار 25 درصد از مبلغ توافق شده به عنوان پیش پرداخت واریز شده و کار انجام پروژه شما شروع می شود. اگر مایل باشید، میتوانید از تمام مراحل انجام پروژه اطلاع داشته باشید.

تسویه حساب و ارسال پروژه

پس از پایان پروژه دمویی از آن برای شما ارسال می شود و پس از تسویه حساب کامل با گروه پروژه با توضیحات آن برای شما ارسال می شود .ما به مدت 48 ساعت مبلغ واریزی شما را نزد خود نگه می داریم که در صورت ایراد در پروژه آن را برای فریلنسر فرستاده تا باز نگری شود و در صورت برطرف نشدن ایراد برای فریلنسر دیگر ارسال می شود یا پول شما به صورت کامل برای شما ارسال می شود.