پزشکی از راه دور راهی آسان برای دریافت خدمات سلامت

با توجه به افزایش روز افزون آسیب‌های ناشی از سوختگی و محدود بودن مراکز تخصصی درمانی، نیاز به مشاوره درمانی و مراقبت‌های ویژه از بیماران سوختگی امری ضروری تلقی می‌شود. به کارگیری فن‌آوری پزشکی از راه دور می تواند در درمان، ارزیابی و انجام مشاوره تخصصی بیماران سوختگی موثر باشد.