این سامانه بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد که با همکاری پزشکان متخصص سوختگی و پزشکان عمومی و با هدف کمک به درمان و مراقبت تخصصی از بیماران سوختگی ، طراحی شده است. در این سامانه با بهره گیری از آخرین فن آوری های موجود در زمینه سیستم های اطلاعاتی وارتباطی، سعی در فراهم کردن امکانات لازم جهت به اشتراک گذاری تجربه، تخصص و درمان حرفه ای بین پزشکان ، پرستاران و بیماران شده است.